PROMOTA

Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

►Otoyollar, Devlet Yolları, İl Yolları

►Kentiçi Yol ve Kavşak Çözümleri

►Demiryolları

►Havaalanları

►Köprü ve Viyadükler

►Tüneller