PROMOTA

Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

►İçme Suyu Şebekeleri

►Atıksu Şebekeleri

►İshale ve Kollektör Hatları

►Arıtma Tesisleri

►Deniz Deşarjları